Дніпровська гімназія № 17 Дніпровської міської ради

 

Методичні об'єднання

 

 

 За змістом  робота професійних спільнот вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики,  педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота,   яка поєднує в собі колективні  та індивідуальні форми.

      В роботі профспільнот приділяється велика увага:

 • вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;

 • планування роботи на навчальний рік;

 • обговорення навчальних програм та методичних рекомендацій вивчення предметів на навчальний рік;

 • заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;

 • методична допомога молодим вчителям;

 • підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;

 • використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;

 • надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства учнів;

 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;

 • обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;

 • затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;

 • аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;

 • стан позакласної роботи з предмету;

 • огляд новинок методичної літератури;

 • підсумки атестації вчителів;

 • організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;

 • творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;

 • збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності;

 • опанування технологій дистанційного навчання.