Дніпровська гімназія № 17 Дніпровської міської ради

 

Навчальний процес

 
Навчально-виховний процес навчального закладу націленій на розв'язання наступних завдань :
забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти;
впровадження у практику роботи інноваційних форм та методів навчання та виховання з урахуваннням європейського освітнього досвіду;
забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти з базових предметів;
забезпечення профілізації навчання;
орієнтація здобувачів освіти на майбутню профессію;
забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу;
реалізація моніторингових досліджень якості знань здобувачів освіти;
удосконалення системи роботи зі здібними та обдарованими здобувачами освіти;
психолого-педагогічний супровід особистості в системі компетентісно-орієнтованого навчання.