Дніпровська гімназія № 17 Дніпровської міської ради

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

 

Основні завдання виховної роботи: 

 

       Завдання виховання:
Формування творчої особистості, громадянина – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;
виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
відхід у процесі виховання від уніфікації, від орієнтації на «середнього» вихованця;
формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших громадян як найвищої  соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;
розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.         
Принципи виховання:
єдність національного і загальнолюдського виховання;
природовідповідність виховання;
культуровідповідність виховання;а
ктивність, самодіяльність і творча ініціатива;
демократизація виховання;
безперервність і наступність виховання;єдність виховання  і навчання;
диференціація й індивідуалізація виховного процесу;
гармонізація родинного й суспільного виховання;особистісно-орієнтований підхід у вихованні.   
      Основні напрямки виховання:         
Виконання в школі основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснюється за такими пріоритетними напрямами:
громадянське виховання;
правове виховання;родинно – сімейне виховання;
героїко – патріотичне вихованняморальне виховання;
фізичне виховання;художньо-естетична освіта й виховання особистості;
екологічне виховання;
трудове виховання;
статеве виховання і підготовка до сімейного життя;
формування наукового світогляду.