Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 17" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

 

 

 

Пріоритетні напрямки розвитку освіти

м .Дніпра

у 2020-2021н .р.: 

- вивчення, узагальнення та впровадження нових педагогічних технологій, забезпечення інноваційних напрямків діяльності, спрямованих на розвиток середньої та дошкільної освіти;
- модернізація освіти міста, впровадження альтернативних педагогічних систем, оптимізація мережі загальноосвітніх закладів;
- забезпечення якісної дошкільної освіти, створення у навчальних закладах рівних стартових умов для майбутнього навчання в школі дітей старшого дошкільного віку, залучення альтернативних форм надання дошкільної освіти;
- створення ефективної системи роботи з обдарованими дітьми;
- реалізація інклюзивної освіти, адаптація та соціалізація дітей з особливими потребами в ЗНЗ, запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховних закладах;
- формування єдиного інформаційного простору освіти міста, активне впровадження інноваційного механізму навчання сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям, модернізація методичної та навчально-виховної роботи на засадах ІКТ;
- впровадження профільного навчання у старших класах, відкриття класів технологічного профілю, здійснення диференціації форм і методів в умовах профільного навчання;
- запровадження системи виховної роботи з формуванням національної свідомості і самосвідомості учнів, батьків, здійснювати виховний вплив засобами етнопедагогіки з урахуванням досвіду «Школа-родина»;
- запровадження інноваційних підходів щодо підвищення ефективності праці вчителя, його післядипломної освіти;
- впровадження сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, модульно-рейтингових технологій, ефективних форм та методів творчої діяльності учнів за підтримкою вчителів та науковців.